Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Przyjazne Pomorze" 
/Stan po Walnym Zebraniu z dnia 23.05.2017/

Nazwisko
Funkcja
Jan Urbanik
Prezes Stowarzyszenia
Maciej Niechwiadowicz
Członek Zarządu
Janina Jaśkiewicz
Sekretarz
 
Gabriela Kosicka
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Barbara Garczyńska
Członek Komisji Rewizyjnej
Joanna Szulc
Członek Komisji Rewizyjnej