Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Przyjazne Pomorze" 
Stan na dzień 04.02.2024

Nazwisko
Funkcja
Jan Urbanik
Prezes Stowarzyszenia
Maciej Niechwiadowicz
Członek Zarządu
Maciej Wiśniewski Członek Zarządu
Janina Jaśkiewicz 
Członek Zarządu
Katarzyna Markiewicz Członek Zarządu
Gabriela Kosicka
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Barbara Garczyńska
Członek Komisji Rewizyjnej
Joanna Szulc
Członek Komisji Rewizyjnej