O nas - krótka historia

WYRÓŻNIENIA:

24.02.2011 r. - Wyróżnienie w ramach Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego.
13.10.2010 r. - Wyróżnienie Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego.
Honorowa odznaka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci dla Jana Urbanika

Stowarzyszenie nasze ma dwa źródła:

1. 31.07.2006 -
Na uroczystej promocji książki Waldemara Nocnego - Stogi - zapomniana "Wyspa" Jan Urbanik oferuje oddanie rodzinnego ksiegozbioru w społeczne użytkowanie. Rzecz dzieje się w Domu Sztuki na Stogach. Obecni na spotkaniu prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i jego asystentka Helena Chmielowiec obiecują wsparcie inicjatywy.
W październiku roku 2006 w Gdańsku powstaje grupa inicjatywna w składzie: Barbara Wierzbicka i Krzysztof Stawiarz (księgarze) i Jan Urbanik, której celem jest powołanie do życia organizacji o nazwie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Brzozowskiego, skupiającego aktywnych ludzi dobrej woli, którzy zorganizują BIBLIOTEKĘ SPOŁECZNĄ i stąd zajmą się naprawianiem i upiększaniem okolicznego swiata.
W grudniu 2006 roku wokół inicjatorów skupiła się już grupa członków założycieli, którzy opracowali statut i gotowi byli do zebrania założycielskiego.
W styczniu 2007 roku, po informacji w „Dzienniku Bałtyckim” na temat gdańskiej inicjatywy i apelu o jej wsparcie, działacze zamierającego gdyńskiego Stowarzyszenia „PRZYJAZNE POMORZE” skontaktowali się z gdańską grupą założycielską i zaoferowali pomoc: jeśli gdańska grupa inicjatywna wstąpi do Stowarzyszenia Przyjazne Pomorze, to uniknie czekania na rejestrację, a mając już osobowość prawną stanie się partnerem władz samorządowych. Argumenty były przekonujące.

2.
Stowarzyszenie "Przyjazne Pomorze" - organizacja społeczna działająca od roku 2003 w Gdyni i pod koniec 2006 roku, po raz kolejny zamierająca cicho. Do porozumienia doszło w miarę szybko, bowiem statuty obu grup były zbieżne: działanie w sferze kultury, oświaty, edukacji, ochrony środowiska, praw człowieka, ochrony zdrowia, rozwoju regionalnego, pomocy społecznej.
Problemy obu grup też były podobne: niedobór ludzi aktywnych, kompetentnych, dysponujących czasem i doświadczeniem w pracy społecznej. Z pokorą uznaliśmy stan wyjściowy i przystąpiliśmy do działania na rzecz jego zmiany. Z dawnego Stowarzyszenia "Przyjazne Pomorze" do jego formalnego kontynuatora weszła jedna osoba: Bartłomiej Skrzypek, który miał kwalifikacje i doświadczenie organizacyjne.
W dniu 22 lutego 2007 w Bibliotece Oliwskiej odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia, na którym wybrany został nowy zarząd. Ciężar załatwiania zaległych spraw wzięli na swe braki skarbnik Stowarzyszenia Gabriela Grochola i wiceprezes Bartłomiej Skrzypek.
Następuje teraz przeniesienie Stowarzyszenia z Gdyni do Gdańska, przystosowanie Statutu do nowych realiów, ograniczenie pole działania do kultury, oświaty, edukacji i budzenia społecznej aktywności. Przedmiotem szczególnej troski Stowarzyszonych będą dzieci.
Postanowiliśmy działać rzetelnie, nic na pokaz, nic na niby. Trwamy w tym postanowieniu.

Starania Zarządu o lokal skutkują: w dniu 1 lutego 2008 odbieramy klucze do zrujnowanego pomieszczenia przy Hożej 14 na Stogach, zdobywamy meble, wprowadzamy 260 kartonów książek i głównie siłami stowarzyszonych remontujemy lokal.
W dniu 29 lipca 2008 roku otwieramy dla publiczności czytelnię z 5 komputerami dla publiczności, w dniu 1 września tego roku uruchamiamy wypożyczalnię książek.
Biblioteka Społeczna mogła powstać dzięki bezinteresownej sympatii pani Heleny Chmielowiec i pana Pawła Adamowicza oraz finansonsowemu wsparcia ze strony TFI SKOK - dyrektor Katarzyny Bieranowskiej, Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO BP SA w Gdańsku i - (największe wsparcie) - pana Polikarpa Maciejczyka.

Odrodzone Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” ma charakter apolityczny, jest otwarte dla ludzi wszystkich opcji światopoglądowych, chce łączyć obywateli wokół wspólnych celów; członkowie Stowarzyszenia uważają, że więcej nas łączy niż dzieli. Bieda i nieszczęścia - tak jak dobrobyt i szczęście w równej mierze może się przytrafić każdemu człowiekowi, każdemu z nas.

Podstawowy nasz cel to ”budzenie odpowiedzialności za Polskę i „małe ojczyzny”, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, budzenie wrażliwości na krzywdę i niesprawiedliwość społeczną oraz walka z patologiami”.

Biblioteka Społeczna jest ośrodkiem skupienia ludzi dobrej woli.
Stowarzyszeni są otwarci na nowych ludzi, nowe idee i pomysły działań dla dobra publicznego na co dzień.

Na Forum witryny internetowej Stowarzyszenia OSOBY prezentują swóje subiektywne punkty widzenia.

Dołącz do nas, Drogi Czytelniku, będzie nas więcej, będzie nam raźniej. Współdziałaj z nami słowem nad naprawianiem i upiększaniem okolicznego świata!
Jan Urbanik
Prezes Stowarzyszenia