Sprawozdanie z akcji odpisu 1% 2018

KOMUNIKAT ZA ROK 2018

Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” serdecznie dziękuje za przekazanie 1% odpisu podczas rozliczania się z podatków za 2018 rok. Dzięki Państwa wsparciu, jak i życzliwemu zainteresowaniu, pozyskaliśmy kwotę zł 5597,6zł (słownie: pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem zł sześć gr).
Otrzymane środki przeznaczamy na cele statutowe, w tym na utrzymanie Biblioteki Społecznej.